THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 (04/07/2020 11:11)

Trường THCS Phúc Diễn thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021.

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS PHÚC DIỄN

Số: 206/TB-THCSPcD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Phúc Diễn, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học cơ sở; Kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà nội, UBND quận Bắc Từ Liêm; trường THCS Phúc Diễn, Ban tuyển sinh trường THCS Phúc Diễn thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

a. Chỉ tiêu: 436 - 10 lớp (Theo Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17/6/2020)

b. Địa bàn tuyển sinh: Phường Phúc Diễn.

3. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa bàn tuyển sinh.

- Chỉ những học sinh đã được cấp mã đăng kí tuyển sinh theo đúng tuyến.

- Đối tượng tuyển sinh được chia thành 4 đối tượng:

+ DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.

+ DT3: Học sinh có nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

+ DT4: Học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú hiện tại đều không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường (Phường Phúc Diễn).

4. Độ tuổi dự tuyển

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009).

5. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin học (Theo mẫu), công khai trên trên Website của Phòng GD&ĐT và trên website của trường, địa chỉ: thcsphucdien.pgdbactuliem.edu.vn

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể; Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (nếu bản photo sẽ mang kèm bản chính để đối chiếu).

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận trước ngày 10/05/2020.

- Giấy xác nhận nơi cư trú trước ngày 10/05/2020 của công an phường nếu là đối tượng DT3 (lưu ý: Giấy chỉ có xác nhận của cảnh sát khu vực là không hợp lệ. Giấy  xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo  đủ, rõ các thông tin theo quy định: số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác).

6. Thời gian, quy trình tuyển sinh

a. Thời gian chạy thử nghiệm:

- CMHS có thể đăng kí thử nghiệm từ ngày 19/7/2020 đến ngày 21/7/2020 trên trang đăng ký tuyển sinh đầu cấp: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.

b. Tuyển sinh trực tuyến:

* Đăng kí trực tuyến

- Thời gian: Từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020.

- Quy trình:

+ Bước 1: Truy cập vào Website đăng ký tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/. Chọn mục "Đăng ký tuyển sinh ".

+  Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

+ Bước 3: Đăng ký tuyển sinh

Nhập mã học sinh và mật khẩu, nhấn nút Tìm hoặc Enter để lấy thông tin học sinh đưa lên biểu mẫu trực tuyến; bổ sung các thông tin còn lại vào biểu mẫu trực tuyến. Sau đó nhấn nút Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

+ Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, CMHS nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

+ Bước 5: Đăng ký thành công

Hệ thống sẽ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNGMã hồ sơ đăng ký của học sinh, CMHS nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi tin vào hòm thư điện tử (email) liên hệ.

* Tiếp nhận hồ sơ: Sau khi đăng kí trực tuyến thành công. CMHS mang hồ sơ đến cơ sở giáo dục để đối chiếu vào các ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 theo các đối tượng. Cụ thể:

- Đối tượng 1 (DT1): Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 11/8/2020

- Đối tượng 2 (DT2): Từ 8h00 ngày 12/8/2020 đến 16h00 ngày 12/8/2020

- Đối tượng 3 (DT3): Từ ngày 13/8/2020 đến 9h00 ngày 14/8/2020

Lưu ý:

CMHS có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống.

Khi đến nộp hồ sơ đăng ký học cho học sinh, phụ huynh mang theo mã hồ sơ được gửi vào địa chỉ email khi đăng ký trực tuyến thành công để nhà trường kiểm tra, đối chiếu trên hệ thống. Cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm đăng kí tuyển sinh cho con em mình theo đúng thời gian qui định (Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 07/8/2020 đến ngày 09/8/2020).

 

 

c. Tuyển sinh trực tiếp (đối với các học sinh đã được cấp mã nhưng chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến)

Nếu cha mẹ học sinh không đăng kí được thành công (có lí do) thì mang trực tiếp hồ sơ đến trường tuyển sinh trực tiếp. Cụ thể:

- DT1, DT2: Từ ngày 13/8/2020 đến 09h00 ngày 14/8/2020.

- DT3: Từ 09h00 ngày 14/8/2020 đến 15h30 ngày 15/8/2020

Lưu ý:  Trong trường hợp:

- Học sinh có mã nhưng không đăng kí trực tuyến, cũng không đăng kí trực tiếp thì sau 16h30 ngày 20/8/2020 nhà trường từ chối tuyển sinh.

- Học sinh có mã, đã đăng kí tuyển sinh thành công, nhưng đến 16h30 ngày 25/8/2020 không đến nhập học thì coi như học sinh đó không có trong danh sách trúng tuyển của nhà trường.

d. Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 18/8/2020 đến hết ngày 20/8/2020 (nếu chưa đủ chỉ tiêu)

e. Thời gian xếp lớp: Ngày từ 23-28/8/2020

7. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách trúng tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh được giao, đối tượng tuyển sinh và số lượng hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp đã tiếp nhận nhà trường tiến hành xét duyệt hồ sơ:

- Trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đúng đối tượng tuyển sinh của nhà trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường được giao thì nhà trường sẽ xét ưu tiên học sinh thuộc diện sau:

+ Có hộ khẩu thường trú thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường.

+ Thời gian đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định.

- Trường hợp số lượng hồ sơ HS diện thường trú đã tiếp nhận vẫn không đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao thì nhà trường sẽ xét tiếp đến hồ sơ tạm trú.

- Trường hợp số lượng hồ sơ tuyển sinh đã tiếp nhận nhưng không đủ chỉ tiêu tuyển sinh được giao nhà trường sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tiến hành tiếp nhận thêm hồ sơ từ 18/8/2020 đến 20/8/2020.

* Lưu ý:

- Hồ sơ, thông tin của học sinh phải trùng khớp với thông tin đã đăng nhập trên hệ thống trực tuyến.

- CMHS hoàn toàn  chịu trách nhiệm về việc đăng kí tuyển sinh cho con em mình. Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh sẽ không đăng kí trực tuyến, CMHS phải đến trường trực tiếp đăng kí tuyển sinh (Nếu nhà trường còn chỉ tiêu bổ sung).

 

                                                                                                 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Thị Kim Loan