BUỔI TẬP HUẤN KHAI PHÁ TIỀM NĂNG BẢN THÂN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS PHÚC DIỄN VỚI THẦY GIÁO (31/10/2019 22:9)

Sau thành công của buổi trò truyện với Cha mẹ học sinh với chủ đề Làm bạn với con của chuyên gia, trường THCS Phúc Diễn tiếp tục mời thầy đến chia sẻ với giáo viên trường THCS Phúc Diễn về những kinh nghiệm sống, lan tỏa yêu thương để cùng đưa nhiều con thuyền cập bến trong sự nghiệp trồng người của mình.

Sau thành công của buổi trò truyện với Cha mẹ học sinh với chủ đề Làm bạn với con của chuyên gia, trường THCS Phúc Diễn tiếp tục mời thầy đến chia sẻ với giáo viên trường THCS Phúc Diễn về những kinh nghiệm sống, lan tỏa yêu thương để cùng đưa nhiều con thuyền cập bến trong sự nghiệp trồng người của mình.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: