KẾ HOẠCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH (19/03/2019 8:37)

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018-2019; Kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT ngày 21/8/2018 về công tác chỉ đạo công tác thư viện trường học năm học 2018-2019 của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị;; Thư viện trường THCS Phúc Diễn xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách” như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, chào mừng, hưởng ứng “Ngày hội đọc sách” nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc sách”.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể  CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện để giao lưu, học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

- Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong toàn trường.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề: “Đọc sách là phương pháp học tập tốt nhất”

2. Thành phần tham dự

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Cha mẹ học sinh có điều kiện tham gia.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu từ ngày 28/3/2019

- Kết thúc ngày 01/4/2019

 

 

 

4. Ban chỉ đạo (có danh sách kèm theo)

5. Nội dung hoạt động

5.1. Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường

5.2. Tổ chức trưng bày giá sách lưu động tại lớp.

5.3. Quyên góp sách để xây dựng “Tủ sách dùng chung”.

5.4. Tuyên truyền giới thiệu sách.

5.5. Thi xếp sách nghệ thuật.

5.6. Làm tập san bài giới thiệu sách.

5.7. Các tiết mục văn nghệ tham gia ngày hội đọc sách

5.8. Tham quan, mua sắm tại gian hàng do các nhà sách...... trưng bày.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Thời gian tổ chức

- Sáng ngày 01/4/2019 (Thứ 2).

2. Địa điểm

- Sân trường - Trường THCS Phúc Diễn.

 

* Giải thưởng:

- Giải tập thể: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba (Đối với những tập thể lớp có số lượng sách nhiều nhất và sách có chất lượng, đúng qui định)

- Giải cá nhân: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba (Đối với cá nhân có số lượng sách quyên góp nhiều nhất trong toàn trường)

* Lưu ý:

- Giáo viên, CBCNV: trong nhà trường quyên góp sách nộp về cho tổ trưởng và các tổ viết đầy đủ thông tin vào danh mục kèm theo và nộp về cho Đ/c Hạnh vào ngày 12/4/2019.

4. Văn nghệ

 - 1 tiết mục do đội văn nghệ nhà trường thực hiện

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các tổ CM (để th/h);

- Lưu: VT, Thư viện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thị Kim Loan