Chọn chủ đề con:

MĨ THUẬT 6 - TIẾT 29: THƯỞNG THỨC MĨ THUẬT (26/04/2020 11:19)

Mĩ thuật 6 - tiết 29: thưởng thức mĩ thuật

ÂM NHẠC 6 - TIẾT 28 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN​​​​​​​ (25/04/2020 22:1)

âm nhạc 6 - tiết 28 - âm nhạc thường thức sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến​​​​​​​

GDCD 6- BÀI 16, TIẾT 28 : QUYỀN ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ TÍNH MẠNG, THÂN THỂ, SỨC KHOẺ, DANH DỰ NHÂN PHẨM VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN. (25/04/2020 17:7)

Gdcd 6- bài 16, tiết 28 : quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm và đảm bảo an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

ANH 6 - TIẾT 82: UNIT 10– OUR HOUSES IN THE FUTURE- SKILLS 2 (25/04/2020 17:5)

Anh 6 - tiết 82: unit 10– our houses in the future- skills 2

ANH 6 -TIẾT 81: UNIT 10– OUR HOUSES IN THE FUTURE- SKILLS 1 (25/04/2020 17:3)

Anh 6 -tiết 81: unit 10– our houses in the future- skills 1