NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH (02/04/2019 9:14)

đã thành thông lệ, hàng năm trường thcs phúc diễn đều tổ chức hoạt động ngày hội đọc sách nhằm thúc đẩy văn hóa đọc của học sinh.

Xem chi tiết...


KẾ HOẠCH NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH (19/03/2019 8:37)

Thực hiện sự chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo hà nội về hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018-2019; kế hoạch số 43/kh-pgd&đt ngày 21/8/2018 về công tác chỉ đạo công tác thư viện trường học năm học 2018-2019 của phòng gd&đt quận bắc từ liêm; kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019 và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị;; thư viện trường thcs phúc diễn xây dựng kế hoạch tổ chức “ngày hội đọc sách” như sau:

Xem chi tiết...


NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH LẦN THỨ II (22/05/2018 17:56)

Hưởng ứng ngày sách việt nam, đầu tháng 5, trường thcs phúc diễn tổ chức ngày hội đọc sách dành cho học sinh các khối.

Xem chi tiết...


BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 4 (26/04/2018 8:36)

Bài giới thiệu sách tháng 4: giữ yên giấc ngủ cho người

Xem chi tiết...


NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (13/04/2018 23:30)

Thứ sáu, ngày 6-4- 2018, sở giáo dục – đào tạo hà nội tổ chức khai mạc ngày hội công nghệ thông tin ngành giáo dục – đào tạo hà nội lần thứ iv năm 2018. chủ đề cuộc triển lãm lần này là “giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. trường thcs dịch vọng cử các cán bộ giáo viên đến tham quan học tập.

Xem chi tiết...